Fakturačné údaje

Sirelux spol. s r. o.
zapísané na Okresnom súde Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57724/B
Sídlo: Seberíniho 1939/21, Bratislava 82103
IČO: 44 693 249
DIČ: 2022800131